Đức hạnh tăng, tài năng tiến. Kính Thầy mến bạn, yêu ông bà cha mẹ...làng xóm quê hương.

BÀI VIẾT  (13 bài)

Trăn trở của một sinh viên

Trăn trở của một sinh viên gửi Bộ trưởng Giáo dục Tác hại của thiếu hụt tư duy phê phán Đối với giới trẻ, thứ nhất, việc thiếu đi tư duy phê phán sẽ làm suy giảm khả năng tiếp thu kiến thức. Suy giảm khả năng tiếp thu kiến thức bởi như cháu đã phân tích ở trên, khi không phải đặt câu hỏi hay phản biện, học sinh sẽ cảm thấy ít hứng thú hơn với giờ học vì lúc đó họ chỉ là một cái máy ghi...

BÀI GIẢNG  (14 bài)

TƯ LIỆU  (84 bài)

GIÁO ÁN  (3 bài)

ĐỀ THI  (3 bài)

Dựng phim phục vụ việc dạy học tiết lịch sử địa phương...và ngoại khóa

Dạy thực hành toán 9

Array